O nas

Ekološka kmetija Jenšterle je družinska kmetija, ki se ukvarja z rejo govedi mesnih pasem. Živali vzrejamo na naravi in živalim prijazen način, brez stresa, brez uporabe antibiotikov, hormonov, umetnih krmil. Naše govedo je večji del leta zunaj, na paši, pozimi v hlevu pa so spuščene in jih krmimo samo s travo, ki jo spomladi in poleti pokosimo na naših travnikih.

Nahajamo se na vznožju kozjanskega hriba Rifnik, poimenovanega tudi Gora, ki predstavlja kulturno in arheološko zibelko prebivalcev Šentjurja. S svojo 6000 let staro zgodovino, pa daje poseben pečat Šentjurju, širšemu kozjanskem območju in naši kmetiji.

Na naši kmetiji se ukvarjamo z ekološko rejo govedi za meso ter predelavo ekoloških trajnih in pol trajnih mesnih izdelkov, po tradicionalnih receptih.
Kmetujemo po ekoloških smernicah, kar govori o tem, da nam je blizu spoštovanje do narave kot temelj delovanja naših prednikov blizu in da se zavedamo pomembnosti ohranjanja zdravega, čistega okolja in naravne dediščine.

Tako ne uporabljamo nikakršnih umetnih gnojil, škropiv ali drugih umetnih dodatkov, s katerim bi obremenilno vplivali na okolje. Na ta način prispevamo k ohranjanju rodovitne in neonesnažene zemlje tudi za prihodnje rodove. Zavedamo se namreč, da ta zemlja in narava nista naša last, ampak sta nam dani le v oskrbo in uporabo. In za to smo neizmerno hvaležni.